Play video

Video

O idealnoj islamskoj državi

By Urednik on June 24, 2017

Johnatan A.C. Brown, danas jedan od vodećih stručnjaka na zapadu iz domena hadisa i islamskih nauka, govori o tome šta bi to bila idealna islamska država i da li bi takva država bila neminovno zasnovana…

Pročitajte više