Novi jezik evropskog populizma; Zašto „civilizacija“ dolazi na mjesto nacije

Piše: Rogers Brubaker Umjesto da ih utrpavamo u neodgovarajuće stare kateogrije, trebamo uvidjeti da su mnoge antiimigrantske stranke danas izgradile novi politički diskurs koji bi smo mogli nazvati „civilizacionizmom“… Novi civilizacionizam je paradoksalni spoj „identitarnog“ … Continue reading Novi jezik evropskog populizma; Zašto „civilizacija“ dolazi na mjesto nacije