O idealnoj islamskoj državi

Johnatan A.C. Brown, danas jedan od vodećih stručnjaka na zapadu iz domena hadisa i islamskih nauka, govori o tome šta bi to bila idealna islamska država i da li bi takva država bila neminovno zasnovana na šerijatskom pravu ili je za takvu državu pak dovoljno da  u njoj samo vlada pravda.